Generalforsamling 2021

Aflyst
Dato
  • Torsdag 11. februar 2021
    18:30 - 22:00
Beskrivelse
KUN FOR MEDLEMMER AF AOK

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes til
Ordinær Generalforsamling
torsdag den 11. februar 2021 kl. 18.30
I Taffelsalen, Haraldslund, Kastetvej, Aalborg

Bemærk at der pga. corona vil være tilmelding, samt sikring af at opfordringerne beskrevet i dette link overholdes: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner

Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse
a. Fastsættelse af kontingentsatser for det næstkommende år til godkendelse
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse – på valg er
Formand – Tina Samsø Udholm
Koordinator – Sanne Andersen
Menigt medlem – Dorte Filskov

Alle valg til bestyrelsen gælder for to år, bortset fra koordinator og Menigt medlem, der er på valg hvert år

6. Valg af to revisorer og to suppleanter herfor. Valg til revisor og suppleant herfor gælder for et år
Revisor – Erling Jensen og Finn Rosenqvist
Suppleanter – Poul Larsen og Terkel Arnfred
7. Uddeling af vandrepræmier og andre anerkendelser
8. Eventuelt
Evt. forslag skal senest til formanden på formand@aalborgorienteringsklub.dk senest 12 dage inden generalforsamlingen – senest den 30. januar 2021.
Evt. forslag udsendes til medlemmerne senest torsdag den 4. februar 2021
Der serveres kaffe og kage efter pkt. 8

Aalborg Orienteringsklub
Sted

57.0344449, 9.8922965

Mødested
Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg