DOF   Dansk Orienterings-Forbund COWI Hovedsponsor: TRIMTEX

Resultater fra Danske mesterskaber

2016

ULTRALANG (Rømø) | STAFET (Gribskov Nord og Harager Hegn) | SPRINT (Haderslev By) | NAT (Hou Skov) | MELLEM (Mols Bjerge) | MELLEM (Haunstrup (MTBO)) | LANG (Gribskov Nord og Harager Hegn) | LANG (Fussingø (MTBO)) | KLUB (Svanninge Bjerge)

2015

ULTRALANG (Gribskov-Øst) | STAFET (St. Hjøllund N) | STAFET (Hvalsøskovene (MTBO)) | SPRINT (Roskilde By) | NAT (Marbæk Plantage) | MELLEM (Munkebjerg) | LANG (Hvalsøskovene (MTBO)) | LANG (Ålum) | KLUB (Brødeskov)

2014

ULTRALANG (Nørlund Plantage Harrild Hede) | STAFET (Stenderup (MTBO)) | STAFET (Fovslet) | SPRINT (Lemvig) | NAT (Jægerspris Nordskov) | MELLEM (Nørreskoven) | LANG (Stenderup (MTBO)) | LANG (Munkebjerg) | KLUB (Mønsted)

2013

ULTRALANG (Fanø) | STAFET (Kollerup (MTBO)) | STAFET (Klinteskoven) | SPRINT (Nordby) | NAT (Guldborgland) | MELLEM (Thorsø) | LANG (Svinkløv (MTBO)) | LANG (Klinteskoven) | KLUB (Frøslev Plantage)

2012

ULTRALANG (Jægerspris Nordskov) | STAFET (Linå Vesterskov) | SPRINT (Helsingør Idrætspark) | NAT (Stenderup Nørreskov) | MTBO STAFET (Buresø Skovene) | MTBO LANG (Lohals) | MELLEM (Nørresø) | LANG (Husby) | KLUB (Folehaven)

2011

ULTRALANG (Bidstrup Gods) | STAFET (Vrøgum Øst) | SPRINT (Silkeborg By) | NAT (Gurre Vang Krogenbjerg Hegn) | MTBO STAFET (Grib Skov Mårum) | MTBO LANG (Grib Skov Søskoven og Mårum) | MELLEM (Grønholt Hegn) | LANG (Gyttegård) | KLUB (Vester Thorup Klitplantage)

2010

ULTRALANG (Krengerup) | STAFET (Ganløse Ore) | SPRINT (Nyborg Vold) | NAT (Grenå Plantage) | MTBO STAFET (Lystrup) | MTBO LANG (Silkeborg) | MELLEM (Sukkertoppen Færchs Pl) | LANG (Søskoven) | KLUB (Svanninge Bjerge)

2009

ULTRALANG (Harager Hegn-Gribskov Nord) | STAFET (Velling Snabegård) | SPRINT (Vordingborg By) | NAT (Søgård) | MTBO STAFET (Marbæk) | MTBO LANG (Blåbjerg Plantage) | MELLEM (Gødding Mølle) | LANG (Linå Vesterskov) | KLUB (Jægersborg Hegn)

2008

ULTRALANG (Skjoldenæsholm Bistrup) | STAFET (Rømø) | SPRINT (Århus Universitetshospital Risskov) | NAT (Stendal Ulvedal) | MTBO LANG (Rude Skov) | MELLEM (Borupskovene Vest) | LANG (Rømø) | KLUB (Hjermind)

2007

ULTRALANG (Husby Klitplantage) | STAFET (Klinteskoven) | SPRINT (Kolding Motorsportscenter) | NAT (Holstenshuus) | MTBO LANG (Rold Skov) | MELLEM (Hørbylunde Syd) | LANG (Klinteskoven) | KLUB (Vrøgum)

2006

ULTRALANG (Als Nørreskov) | STAFET (Skjoldenæsholm) | SPRINT (Frederiksværkskovene) | NAT (Valby Hegn) | MTBO LANG (Stenderup) | MELLEM (Langesø Syd) | LANG (Borupskovene) | KLUB (Brødeskov)

2005

STAFET (Holstenshuus) | SPRINT (Skåde Bakker) | NAT (Vestre Plantage) | MTBO LANG (Gribskov Vest) | MELLEM (Gribskov Esrum) | LANG (Jægerspris Nordskov) | KORT (Gribskov Esrum) | KLUB (Finderup Øvelsesterræn) | KLASSISK (Brahetrolleborg)

2004

STAFET (Haunstrup Plantage) | NAT (Ål Plantage) | MTBO LANG (Silkeborg) | MELLEM (Svinkløv) | LANG (Stråsø Ulfborg Plantage) | KORT (Svinkløv) | KLUB (Damsbo Skov) | KLASSISK (Rønhøj Oudrup) | KLASSEVINDERE

2003

STAFET (Frijsenborg) | SPRINT (Hillerød) | NAT (Folehaven) | MELLEM (Rømø) | LANG (Fanø Midt Syd) | KORT (Rømø) | KLUB (Viemose Skov) | KLASSISK (Frijsenborg)

2002

NAT (Rold Vælderskov) | LANG (Valdemarskilde) | KLUB (Uhrehøj Myrehøj) | KLASSISK (Stenderupskovene) | KLASSEVINDERE

2001

STAFET (Jomfrubjerget) | NAT (Als Nørreskov) | LANG (4) (Mattrup Skov) | LANG (3) (Mattrup Skov) | LANG (2) (Mattrup Skov) | LANG (1) (Mattrup Skov) | KORT (Hjortsballe) | KLUB (Gråsten Skov) | KLASSISK (Paradisbakkerne)

2000

STAFET (Stråsø Øst) | NAT (Gurresøskovene) | LANG (Trelde) | KORT (Blåbjerg Øst) | KLUB (Valborup) | KLASSISK (Ulfborg Plantage) | KLASSEVINDERE

1999

STAFET (Svanninge) | NAT (Hjermind Kællingehøl) | LANG (Jægerspris) | KORT (Frerslev Hegn) | KLUB (Hald Ege) | KLASSISK (Brahetrolleborg Øst) | KLASSEVINDERE

1998

STAFET (Gribskov Esrum) | NAT (Blåbjerg) | LANG (Hørbylunde) | KORT (Rye Sønderskov) | KLUB (Rømø) | KLASSISK (Lorup Valbygård og Valdemarskilde)

1997

STAFET (Palsgård) | Nat (Grønholt Hegn) | LANG (Vrøgum) | KORT (Holstenshuus) | KLUB (Slagelseskovene) | KLASSISK (Velling Snabegård) | KLASSEVINDERE

1996

STAFET (Klinteskoven) | NAT (Hytterkobbel) | LANG (Stenderup Skovene) | KORT (B finaler) (Brøde Skov) | KORT (A finaler) (Brøde Skov) | KLUB (Åbenrå Nord) | KLASSISK (Klinteskoven)

1995

STAFET (Langesø) | NAT (Nørlund Syd) | LANG (Rønhøj-Oudrup Lundby Hede) | KORT (Bulbjerg og Lild Klit) | KLUB (Harrild Hede) | KLASSISK (Munkebjerg)

1994

STAFET (Yding) | NAT (Frederikshåb) | LANG (Østersøskovene) | KORT (Trelde) | KLUB (Jordrup) | KLASSISK (Ravnsø)

1993

STAFET (Blåbjerg Øst) | SPRINT (Jægersborg Hegn) | NAT (Valborup) | LANG (Linå Vesterskov Silkeborg Nord) | KLUB (Grønholt Hegn) | KLASSISK (Fanø Midt)

1992

STAFET (Grønholt Hegn) | NAT (Klosterheden Plantage) | LANG (Brahetrolleborg) | KLUB (Stråsø) | KLASSISK (Harager Hegn Gribskov Nord) | KLASSEVINDERE

1991

STAFET (Vrads) | NAT (Jægerspris Nordskov) | LANG (Kongskildeskovene) | KLUB (Hareskovene) | KLASSISK (2) (Tinnet) | KLASSISK (1) (Tinnet) | KLASSEVINDERE

1990

STAFET (Gårslev) | NAT (Kelstrup) | LANG (Åbenrå Syd) | KLUB (Als Nørreskov) | KLASSISK (Hørbylunde)

1989

STAFET (Poulsker Bodilsker) | NAT (Hald Ege) | LANG (Hellum Siem) | KLUB (Dollerup Bakker) | KLASSISK (Rø Plantage)

1988

STAFET (Nørlund Plantage Nord) | NAT (Grib Skov) | LANG (Gurresøskovene) | KLUB (Grib Skov Esrum) | KLASSISK (Blåbjerg)

1987

STAFET (Brorfelde) | NAT (Stursbøl) | LANG (Trelde) | KLUB (Åbenrå Sønderskov) | KLASSISK (Rold Øst)

1986

STAFET (Kirkeby) | NAT (Fussingø) | LANG (Høgildgård) | KLUB (Ålum) | KLASSISK (Kongskildeskovene)

1985

STAFET (Sostrup Skov) | NAT (Grib Skov Nord) | LANG (Østersøskovene) | KLUB (Grib Skov Nord) | KLASSISK (Gelsted Ørsbjerg Skov)

1984

STAFET (Skjoldenæsholm) | NAT (Gyttegård) | LANG (Fanø) | KLUB (Gauerslund) | KLASSISK (Husby Klitplantage)

1983

STAFET (Åbenrå Syd) | NAT (Nordre Purker Fræer) | LANG (Vrads) | KLUB (Fussingø) | KLASSISK (Svennerup Denderup Vænge og Hesede)

1982

STAFET (2) (Nørlund Plantage Vest) | STAFET (1) (Nørlund Plantage Vest) | NAT (Folehave Skov) | LANG (Grib Skov Øst) | KLUB (Kalby Ris) | KLASSISK (Bordrup)

1981

STAFET (Ganløse Orned) | NAT (Stenderup) | LANG (Als Nørreskov) | KLUB (Høgildgård Plantage) | KLASSISK (Linå Vesterskov)

1980

STAFET (Holsteenshus) | NAT (Guldborgland) | LANG (Rye Sønderskov) | KLUB (Revsø) | KLASSISK (Torbenfeldt)

1979

STAFET (Palsgård) | NAT (Grib Skov) | LANG (Rutsker Rø Plantager) | KLUB (St. Bøgeskov) | KLASSISK (Munkebjerg)

1978

STAFET (Haraldsted Skov) | NAT (Gråsten) | LANG (Gelsted) | KLASSISK (Rye Sønderskov)

1977

STAFET (Fanø) | NAT (Viskum) | LANG (Fjeld Skov) | KLASSISK (Grib Skov Øst)

1976

STAFET (Rold Skov) | NAT (Grib Skov) | LANG (Hvalsøskovene) | KLASSISK (Åbenrå Syd)

1975

STAFET (Jægerspris Nordskov) | NAT (Hjermind) | LANG (Ho Bordrup) | KLASSISK (Dronninglund Storskov) | KLASSEVINDERE

1974

STAFET (Brahetrolleborg) | NAT (Svinkløv) | LANG (Rold Skov Øst) | KLASSISK (Rø Plantage) | KLASSISK (Gribskov) | KLASSEVINDERE

1973

STAFET (Kærgård Plantage) | NAT (Åstrup Skov og Bjærgeskov) | KLASSISK (Munkebjerg) | KLASSEVINDERE

1972

STAFET (Tisvilde Hegn) | Nat (Kirkeby) | KLASSISK (Nørlund)

1971

STAFET (Rold Skov Vest) | NAT (Gern Bakker (Erstatningsløb)) | KLASSISK (Sorø Sønderskov og Næsbyholm Storskov)

1970

STAFET (Vrads) | NAT (Hovborg Høllundsøgård Plantage) | KLASSISK (Holsteenshus og Svanninge Bakker)

1969

STAFET (Gribskov) | NAT (Skjoldenæsholm) | KLASSISK (Mariager Skovene) | KLASSEVINDERE

1968

STAFET (Blåbjerg Plantage) | NAT (Østerskoven) | KLASSISK (Grib Skov) | KLASSEVINDERE

1967

STAFET (Klinteskoven) | KLASSISK (Vrads) | KLASSEVINDERE

1966

STAFET (Gribskov) | MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Virklund) | KLASSEVINDERE

1965

STAFET (Hvidkilde) | MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Hvidbjerg Plantage) | KLASSEVINDERE

1964

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Høgildgård) | KLASSEVINDERE

1963

STAFET (Flyndersø) | MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Jægerspris Nordskov) | KLASSEVINDERE

1962

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Tranum og Fosdalen) | KLASSEVINDERE

1961

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Assens) | KLASSEVINDERE

1960

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Blåbjerg Plantage) | KLASSEVINDERE

1959

STAFET (Madumsø) | MEDALJEVINDERE | KLASSISK (St. Klinteskov) | KLASSEVINDERE

1958

STAFET (Tisvilde Hegn) | MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Rye Sønderskov Rye Nørreskov) | KLASSEVINDERE

1957

STAFET (Brahetrolleborg Svanninge) | MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Tinnet Lindet Kollemorten Krat) | KLASSEVINDERE

1956

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Oksbøl) | KLASSEVINDERE

1955

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Vrads) | KLASSEVINDERE

1954

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Vester Thorup) | KLASSEVINDERE

1953

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Høgildgård Plantage) | KLASSEVINDERE

1952

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Åbenrå Skovene) | KLASSEVINDERE

1951

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Kærgård og Vejers Plantager) | KLASSEVINDERE

1950

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Rold Skov Vest) | KLASSEVINDERE

1949

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Hvidbjerg og Lodbjerg Klitplantager) | KLASSEVINDERE

1948

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Sorø Skovene) | KLASSEVINDERE

1947

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Rye Sønderskov) | KLASSEVINDERE

1946

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Torup Plantage) | KLASSEVINDERE

1945

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Hesede) | KLASSEVINDERE

1943

MEDALJEVINDERE | KLASSISK (Slagelseskovene) | KLASSEVINDER

1942

MEDALJEVINDERE | KLASSEVINDER

Opdateringer

Planudvalget står for opdateringer efter hvert DM.
Desværre er det ikke lykkedes at få fat i resultatlister fra alle mesterskaber gennem tiderne. Hvis du ligger inde med en manglende resultatliste, så vil vi gerne låne den.
Henvendelse til Lars Thestrup på lars.thestrup@dlgmail.dk.